upper bound

upper bound
upper bound
n.
Math. a number that is greater than or equal to any number in a set

English World dictionary. . 2014.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • upper bound — noun (mathematics) a number equal to or greater than any other number in a given set • Topics: ↑mathematics, ↑math, ↑maths • Hypernyms: ↑boundary, ↑edge, ↑bound * * * Math. an element …   Useful english dictionary

  • upper bound — Math. an element greater than or equal to all the elements in a given set: 3 and 4 are upper bounds of the set consisting of 1, 2, and 3. Cf. bound3 (def. 4), greatest lower bound, least upper bound, lower bound. * * * …   Universalium

  • upper-bound concentration — nepageidaujamų medžiagų pašaruose koncentracijos viršutinė riba statusas Aprobuotas sritis pašarai apibrėžtis Nepageidaujamų medžiagų – dioksinų, furanų ir dioksinų tipo bifenilų – pašaruose kiekis, apskaičiuojamas remiantis prielaida, kad visų… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • Upper bound — Верхний предел …   Краткий толковый словарь по полиграфии

  • Least-upper-bound property — In mathematics, the least upper bound property is a fundamental property of the real numbers and certain other ordered sets. The property states that any non empty set of real numbers that has an upper bound necessarily has a least upper bound… …   Wikipedia

  • Least upper bound axiom — The least upper bound axiom, also abbreviated as the LUB axiom, is an axiom of real analysis stating that if a nonempty subset of the real numbers has an upper bound, then it has a least upper bound. It is an axiom in the sense that it cannot be… …   Wikipedia

  • least upper bound — A number is an upper bound of a set S of numbers if every member of the set is less than or equal to it. A number n is the least upper bound of the set if there is no number less than it that is also an upper bound. It is a non trivial result… …   Philosophy dictionary

  • least upper bound — Math. an upper bound that is less than or equal to all the upper bounds of a particular set. 3 is the least upper bound of the set consisting of 1, 2, 3. Abbr.: lub Also called supremum. * * * …   Universalium

  • least upper bound — Math. an upper bound that is less than or equal to all the upper bounds of a particular set. 3 is the least upper bound of the set consisting of 1, 2, 3. Abbr.: lub Also called supremum …   Useful english dictionary

  • dose upper bound — viršutinė dozės riba statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Reguliuojančios institucijos nustatytas dozės lygis, reglamentuojantis šaltinio arba tam tikros rūšies šaltinių apsaugos optimizavimą. atitikmenys: angl. dose upper… …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”